Obnova západního průčelí roubenky na Českolipsku

Západní průčelí roubeného objektu bylo druhotně (mezi sv. válkami) zaklopeno svislým prkenným bedněním (patrně z důvodu ochrany zakrytím již tehdy špatného stavu). Bednění bylo značně dožilé, dělící prkenné římsy zpola shnilé. Do roubení silně zatékalo. Hliněné spáry byly z 80% vypadané či rozrušené. Trámy na úrovni stropů (dělení polí bednění v patrech) místy se ztrouchnivělým vnějším lícem)

Oprava – sejmutí stávajícího bednění, vyčištění spár, vyfoukání, odtesání degradovaného líce poškozených trámů, ošetření proti dřevokaznému hmyzu, provedení dřevěných plomb či příložek, obnovení vymazání spár (atypicky do líce, z důvodu opětovného zaklopení), nové prkenné bednění s novými dělícími patrovými římsami. Bednění bylo na úrovni říms atypicky podtaženo plechem, stejně tak římsy z důvodu ochrany před možným zatékáním do původních ne zcela zdravých trámů. Obnova barevnosti výplní otvorů nebyla v této fázi řešena.

Projekční práce a foto: ing. arch. T. PETŘÍK