Přístavek koupelny k chalupě na Děčínsku

Chalupa selské usedlosti byla rozšířena o provoz koupelny. Chalupa sama je vystavěna v kombinaci tří konstrukčních systémů – roubená světnice, zděné chlévy a hrázděné patro.

Nová koupelna byla navržena jako přístavek v půdorysu původních, nedochovaných dřevníků, přilepených k zadní okapové stěně. Podezdívka byla zhotovena přeložením a znovuzaložením pískovcových štuk. Vlastní konstrukce je hrázděná s výplní hliněnými nepálenými cihlami, hliněnými omítkami v interieru a dřevěným obkladem na vnější straně.

Projekční práce a foto: ing. arch. T. PETŘÍK, ing. arch. T. EFLER (odborný garant)