Kontakty - Rekonstrukce chalup

Hlavní projektant

Ing. arch. Tomáš Petřík

autorizovaný architekt ČKA 04 356

mobil: +420 775  989 125

e-mail: petrik@rekonstrukce-chalup.cz