O nás
Ctíme dědictví po předcích. Chceme zachovat tvář české krajiny a vesnice se všemi stavebními regionálními zvyklostmi a výtvarnými specifiky.
Naše služby
Konzultace při výběru vhodné nemovitosti, zpracování projektové dokumentace, vyřízení stavebního povolení, jednání s památkovými úřady, celková realizace a další
Galerie
Fotogalerie - podívejte se na ukázky částí oprav rekonstruovaných či upravovaných objektů.

Nejnovější články

O starých domech: 3. Měřítko a prostorové uspořádání domu

Staré venkovské usedlosti byly výborně dispozičně řešeny. Obytná stavení měla vždy obdélný půdorys, nejčastěji se vyskytovala trojdílná dispozice a její modifikace: vstup z boku do síně...

O starých domech: 2. Urbanismus a obecné zásady oprav

Každá historická obec má svůj jedinečný urbanismus, který vznikal postupným vývojem. Jeho podobu určovalo mnoho vlivů: mohla to být křižovatka cest, dobře hájitelné návrší či brod...

Okno O starých domech: 1. Úvod

Mnozí z nás ještě pamatují, jak špatně na tom byly památky za minulého režimu. Po roce 1989 jsme se zaradovali, že teď o ně bude konečně postaráno – jenže obrovský rozvoj podnikání...

Galerie: Celková obnova a konsolidace selského objektu na Děčínsku

Západní průčelí roubeného objektu bylo druhotně (mezi sv. válkami) zaklopeno svislým prkenným bedněním (patrně z důvodu ochrany zakrytím již tehdy  špatného stavu)...

Galerie: Přístavek koupelny k chalupě na Děčínsku

Chalupa selské usedlosti byla rozšířena o provoz koupelny. Chalupa sama je vystavěna v kombinaci tří konstrukčních systémů – roubená světnice, zděné  chlévy a hrázděné patro...

Galerie: Obnova západního průčelí roubenky na Českolipsku

Chalupa s podstávkami selské usedlosti na Děčínsku byla postupně renovována v interieru i exterieru. Stávající dožilá krytina byla vyměněna za břidlicovou,  zhotoveny kopie historických...