O nás

Chalupa kresbaDlouhodobě se zajímáme o českou kulturní krajinu, lidovou architekturu a historické stavby.

Nabízíme služby vlastníkům lidových staveb (roubených i zděných chalup, statků, mlýnů,  stodol, špýcharů), zájemcům o koupi takového objektu i realitním zprostředkovatelům či řemeslníkům. Základem naší práce je obnova funkčního stavebně-technického stavu objektů. Prioritou našeho přístupu je zachování či obnovení tradičních řemeslných prvků, přístupů a technologií, event. odstranění technologicky nevhodných či nefunkčních novějších stavebních úprav. Nevyhýbáme se však ani případnému řešení stavebních úprav rozšiřujících stávající využitelnost objektů. Samozřejmostí je spolupráce se zástupci památkové péče a specializovanými řemeslníky.

Naším mottem je zachování dědictví po předcích, zachování tváře české krajiny a vesnice se všemi stavebními regionálními zvyklostmi a výtvarnými specifiky.