Naše služby

  • Pomoc při výběru vhodné historické nemovitosti k rekreaci, bydlení či podnikání; nemovitostí může být drobná chalupa, usedlost, statek, mlýn apod. Tyto služby jsou popsány na stránce Realitní služby.

  • Konzultace na místě, prohlídka nemovitosti  (spolupráce s realitním zprostředkovatelem)

  • Hrubý odhad nákladů a rentability pořízení nemovitosti

  • Zpracování odborné projektové dokumentace obnovy/rekonstrukce/dostavby v potřebném stupni (pro ohlášení stavby, pro stavební řízení, pro provedení stavby) Preferujeme tradiční materiály a postupy, v projekční fázi respektujeme všechny historické konstrukce, regionální i řemeslné detaily.

  • V případě zájmu lze zpracovat pasportizaci umělecko-řemeslných prvků

  • Kooperace v případě možného zapsání nemovitosti do seznamu kulturních památek

  • Kooperace při částečném financování z některých dotačních programů

  • Pomoc při výběru dodavatele, doporučení vhodných řemeslníků, specializujících se v dané oblasti (tesaři, kameníci, kováři, mazači hlíny atd.)

  • Autorský dozor při provádění stavby

 

 .