Galerie

Ukázky částí oprav rekonstruovaných či upravovaných objektů

Obnova západního průčelí roubenky na Českolipsku

Západní průčelí roubeného objektu bylo druhotně (mezi sv. válkami) zaklopeno svislým prkenným bedněním (patrně z důvodu ochrany zakrytím již tehdy špatného stavu). Bednění bylo značně dožilé, dělící prkenné římsy zpola shnilé. Do roubení silně...

Přístavek koupelny k chalupě na Děčínsku

Chalupa selské usedlosti byla rozšířena o provoz koupelny. Chalupa sama je vystavěna v kombinaci tří konstrukčních systémů – roubená světnice, zděné chlévy a hrázděné patro. Nová koupelna byla navržena jako přístavek v půdorysu původních, nedochovaných dřevníků, přilepených k zadní okapové stěně...

Celková obnova a konsolidace selského objektu na Děčínsku

Chalupa s podstávkami selské usedlosti na Děčínsku byla postupně renovována v interieru i exterieru. Stávající dožilá krytina byla vyměněna za břidlicovou, zhotoveny kopie historických kovových vikýřů, proběhly dílčí výměny a plomby poškozených trámů...